دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

...وإنا إلیه راجعون: و ما به‌ سوی او باز می گردیمماشین ,است، ,داخل ماشین
ماشین ,است، ,داخل ماشینبه من گفت: با ماشین به مکه می ‌رفتم، در راه دیدم که تصادفی رخ داده است، مثل این که به تازگی اتفاق افتاده بود. من اوّلین کسی بودم که به آن جا رسیدم. ماشینم را نگه داشتم و به سرعت به طرف شان رفتم، سعی کردم کسی را که در آن است، نجات دهم، با احتیاط به او دست زدم، به داخل ماشین نگاه کردم، قلبم به شدت می ‌تپید، دستمانم لرزید، بغض گلویم را گرفت، سپس زدم زیر گریه، صحنه ی عجیبی بود! راننده‌ ی ماشین روی فرمان افتاده بود، جثه ‌ای بی ‌جان که با انگشست سبابه به آسمان اشاره می ‌کرد، چهره‌ اش نورانی بود، ریش پر پشتی صورتش را می‌ پوشاند، گویی نیمه ای از ماه است، مانند دیوانه داخل ماشین را می ‌گشتم،

ماشین ,است، ,داخل ماشین

...وإنا إلیه راجعون: و ما به‌ سوی او باز می گردیممنبع : بنفشه...وإنا إلیه راجعون: و ما به‌ سوی او باز می گردیم
برچسب ها : ماشین ,است، ,داخل ماشین


مطالب مرتبط