دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

تقویت خداباوری در کودکان زندگی ,اعتقادات
زندگی ,اعتقاداتاعتقادات و باورهای قلبی انسان نقشی مهمی در سبک زندگی او دارد. بطوری که تحقیقات مختلف نشان می‌دهد افرادی که دارای اعتقادات و ایمان محکمی هستند، زندگی سالم‌تری دارند. به این ترتیب در تربیت فرزندان علاوه بر اینکه به ایجاد سایر رفتارهای مناسب و سالم در کودک توجه می‌شود، باید پرورش ایمان و اعتقادات او نیز در اولویت قرار بگیرد. اگرچه کودکان قبل از رفتن به مدرسه هنوز برای درک بسیاری از مسائل زندگی معنوی خود کوچک هستند، اما توانایی‌ها و مهارت‌هایی دارند که می‌تواند به والدین در مسیر تربیت دینی آنها کمکی مفید و موثر باشد.

زندگی ,اعتقادات

تقویت خداباوری در کودکانمنبع : بنفشهتقویت خداباوری در کودکان
برچسب ها : زندگی ,اعتقادات


مطالب مرتبط