دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

خطایی بزرگ در دین‌شناسیمبدأ ,فلسفۀ ,مقصد
مبدأ ,فلسفۀ ,مقصدبزرگ‌ترین خطا در دین‌شناسی، خلط مبدأ و مقصد است. یعنی مبدأ را مقصد پنداشتن و مقصد را مبدأ دانستن. این خطا در فلسفۀ اسلامی هم رخ داده است. تاریخ فلسفۀ اسلامی، حرکت به سوی مبدأ فلسفه‌ورزی است! فیلسوفان ما می‌کوشیدند به ارسطو و افلاطون برسند و پا در جای پای آنان بگذارند؛ در حالی که یونان می‌بایست مبدأ کوشش‌های نظام‌مند فلسفی تلقی می‌شد، نه مقصد آن. فلسفۀ موسوم به اسلامی، جز چند مسئلۀ فرعی بر فلسفۀ یونانیان نیفزود و حتی در کاستن از آن، دست و دلش می‌لرزید؛ 

مبدأ ,فلسفۀ ,مقصد

خطایی بزرگ در دین‌شناسیمنبع : بنفشهخطایی بزرگ در دین‌شناسی
برچسب ها : مبدأ ,فلسفۀ ,مقصد


مطالب مرتبط